Hlavní stránka
   
   

Certifikáty:

Společnost AOZ úklid, s.r.o. vlastní Certifikáty pro kvalitu ovzduší.

Pro získáni certifikátu je potřeba prokázat obsáhle vědomosti a chápaní čištění větracích, klimatizačních systému a vykonat certifikační zkoušku, která prověří následující oblasti:

- odhad kvality ovzduší v interiérech
- hygiena, kvalita ovzduší v interiérech, větrací a klimatizační systémy
- typy větracích a klimatizačních systému a jejich součásti
- inspekce větracích a klimatizačních systému
- metody a procedury čištění větracích a klimatizačních systémů
- porozumění technickému výkresu
- porozumění požadavkům souvisejících s čistěním
- odhady práce
- bezpečnost práce