CERTIFIKÁTY

Společnost AOZ úklid, s.r.o. vlastní
Certifikáty pro kvalitu ovzduší.

Pro získáni certifikátu je potřeba prokázat obsáhle vědomosti a chápaní čištění větracích, klimatizačních systému a vykonat certifikační zkoušku, která prověří následující oblasti:

– odhad kvality ovzduší v interiérech
– hygiena, kvalita ovzduší v interiérech, větrací a klimatizační systémy
– typy větracích a klimatizačních systému a jejich součásti
– inspekce větracích a klimatizačních systému
– metody a procedury čištění větracích a klimatizačních systémů
– porozumění technickému výkresu
– porozumění požadavkům souvisejících s čistěním
– odhady práce
– bezpečnost práce